Holocaust 1 gelukt

 

Holocaust 2 mislukt

 

Holocaust 3 opkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

IQ-Partij informeert       Stem op   >: IQ-Partij

Veiligheids-Politiek    Verstuur info via foto!   

IQ

IQ-Partij, de lastige tegenspeler van het achtergrond-machtssysteem, laat zijn grote meerwaarde zien. IQ informeert:

IQ-Partij doceert: Wie het recht neemt, ons te regeren, 

die heeft de plicht, door de corruptie-controle DIM te lopen!

Nederland in 2 en 3 op de uitwislijst 

Echte geschiedenis en toekomst

 

 

 

Holocaust 1 gelukt

Holocaust 2 mislukt

Holocaust 3 opkomst

 

Nederland in 2 en 3 op de uitwislijst.  Echte geschiedenis en toekomst.

Text Box:  Maak foto en verstuur aan vrienden!

IQ-Partij informeert      Stem op   >: IQ-Partij

Veiligheids-Politiek    Verstuur info via foto!   

IQ

Sado-Zombies, met DIM te ontmaskeren,  met miljarden oorlogswinsten in hun zakken, smeden nieuwe plannen. Hun wensen draaien om een Super-9/11, een verras-singsaanval van binnenuit op voedsel-koelhuizen en voedselvoorzieningen van landen en continenten, zodat de mensen in een reusachtige hongersnood wegsterven en de planeet in hun handen valt. Vroeger jaagden ze maar op één land voor hun Askinasi-volk. Nu jagen ze op de hele planeet voor de Askinasi’s.

 

De geborene Sado-Askinasi Hitler, (Hitler’s echte naam was ‘Rothschild’, hij was een buitenechtelijke telg van een Askinasi-Sado-Zombie, van een Rothschild-bankier uit Wenen),

en de Sado-Askinasi F.D. Roosevelt, USA-President, en

de Sado-Askinasi Morgenthau, minister van Roosevelt, Roosevelts bloedhond,

hebben samengesponnen, zijn samen World War 2 begonnen.

Ze hebben samen Holocaust 1 gepland, Holocaust 1 aan de Joden,

en als volgende stap Holocaust 2 aan Duitsers, Nederlanders en Polen.

Holocaust 1 is gelukt, Holocaust 2 is hen wegens het polio-virus (voor 90%) mislukt,  

een mislukking -  tot op, in Duitsland, een doodgezwegen kleine 10 miljoen doden.

Ze wilden door Holocaust 1 en Holocaust 2 Midden-Europa leegvegen  - en dan het land in hun handen nemen  - en daar een nieuw Askinasi-rijk oprichten.

De feiten in het puzzel spreken een duidelijke taal.   Video: http://youtu.be/6qh9pSP1vnQ

Het is geen complot -, maar een jagers-verhaal.      Ze jaagden op land

 

Samen hebben F.D. Roosevelt, USA-President, en Adolf Hitler-Rothschild, Rijkskanselier van Duitsland, en de Askinasi Morgenthau, moordspecialist, Holocaust 1 en Holocaust 2 gepland - maar Roosevelt werd ter on-tijd door het Polio-virus verlamd  - door een grootmacht in mini-formaat. - Zo viel de staatsmacht in Truman’s hand. -  Truman was een mentaal gezonde man. - In april 1945 werd Roosevelt, de man met 2 ziektes, door het Polio-virus geveld. - Dat veranderde de loop van de wereld. - 45 was Holocaust 1, de Joden–slachting in geheime lagers, al gebeurd. - 1946 en 47 werden, in de beginnende Holocaust 2, 10 miljoen Duitsers door honger verscheurd. - Achter gordijnen van zwijgen organiseerden Askinasi-bezetters in het voedselrijke land een grote hongersnood. - 10 miljoen Duitsers gingen dood. - Belangrijk: 60 miljoen overleefden ter nauwer nood.

Sado-Zombies zijn in de grip van de ziekte van de lustmoordenaar, extreem-sadisme, een erfelijke variant daarvan. Vandaar, dat ze moorden.  -  Sado-Zombies hebben de zwaktes van ons geldsysteem ontdekt en benut, om schade te maken. Via grootbanken hebben ze nu ons geld in handen, via geld onze industrieën, via geld onze media en via infiltratie en mollen-parlementen de schijndemocratie en daarmee de politieke macht. Via geld (Morgan-Goldman-Sachs-wereldcrisis) kunnen ze ons schudden. Het is tijd, de zwaktes van ons geldsysteem de repareren en het geldsysteem via een staatsbanken-Unie weer zelf te besturen.   Lees verder op www.IQ.jaaaa.net

IQ

 

Bestudeer de reacties van machtspersonen

op DIM-eis en IQ-klokkenluider-verhaal:

dode-man-reactie, oorverdovend zwijgen.

 

 

Dat is de typerende Askinasi-reactie, als ze klem zitten.

Dan hopen ze daarop, dat niet te vele burgers het bemerken en dat ze straks gewoon door kunnen gaan, de burgers te manipuleren vanuit hun machtsposities.

De trage verspreiding van nieuws is hun bondgenoot. Dus moet onze strategie zijn, supersnelle informatie-kanalen op te bouwen, via die informaties, wie door experts zijn gecontroleerd, zich razendsnel verspreiden.  Voor gewone burgers is het controleren van nieuws vaak moeilijk. Dat moeten specialisten doen. De nieuws met een specialisten-rapport versturen!  

Als er nog geen Internet was, hadden de burgers tegen de Sado-Zombies geen kans.  Nu wel. Vroeger konden de Sado-Zombies grof manipuleren, en het bleef toch onontdekt. De sterren van de Sado-Zombies hadden en hebben een behoorlijk potentieel, gewone mensen via charisma om de tuin te leiden en in de ravijn te sturen.  Zie WW2 ! Hitler en Roosevelt hebben WW2 samen gepland en gedurende 6 jaar dag voor dag een groot bloedbad aangericht door de volkeren tegen elkaar te laten vechten. (Hitler kreeg steun en bescherming door de Engelse MM5 onder Askinasi-leiding, Hitler kreeg van Roosevelt olie uit Texas voor zijn pantsers, wie in Rusland reden. Dat bleef onontdekt. De volkeren geloofden hun oneerlijke leidingen.).  Nu zijn er veel meer kansen. Maar die zijn nog niet voldoende uitgeput. Werk aan de winkel !

 

Bijvoorbeeld kan het echte 9/11-gebeuren samen met duidelijke manipulatie-bewijzen met systeem aan altijd meer burgers worden verstuurd door ‘9/11-leermeesters’.  De Sado-Zombies hebben fouten gemaakt. En wij hebben de video’s en het Internet:  Ze via hun fouten ontmaskeren. Dan hen met DIM de beslissende klap verzetten!

 

De volkeren van nu kunnen de charismatische Sado-Zombies van nu even zo weinig als gevaar en als bedriegers zien, als de volkeren van toen de bedriegende personen Hitler en Roosevelt als bedriegers zagen. Daarom is het taak van weten-schappers, de volkeren de ogen te openen en hen via DIM van de bedrogintenties van bepaalde personen te overtuigen.  Het gevecht draait nu om de toepassing van DIM. De Sado-Zombies proberen te ontsnappen! Natuurlijk!

 

Sinds 2007 is een klokkenluider(-organisatie) beter beschermd dan vroeger. Achter iedere klokkenluider staan 6 miljoen ‘Red-Green-Societies’-leden als beschermers.  De RGS-undercover-organisatie met oorsprong Azië heeft in 2007 met de Askinasi-undercover-organisatie (meer dan 10 keer groter) de strijd aangebonden met de waarschuwing:  “Als u nog een klokkenluider vermoordt, dan gaan 10.000 kopstukken van de Askinasi-Clan sterven!”  Nu zijn de Askinasi-kopstukken (Rothschild, Rockefeller, Murdoch, Morgan, Goldman, Sachs ….) bang. Want de RGS-leden zijn gevreesde vechters.  De Askinasi-Sado’s hadden in Japan 200 tegenstanders met een hart-gif vermoord.

-  En ze waren bezig met ontwikkeling van een virus, dat alleen bepaalde Aziaten doodt (dat is bij de Aziaten niet in goede aarde gevallen), maar henzelf niet, terwijl ze ook een Aziatische wortel hebben:

-  (in hun rijk aan het Askinasi-Meer bij de Kaukasus leefden Mongolen [=Aziaten] en Turkvolkeren samen. Later kwamen Goten daarbij, want ze roofden systematisch mooie vrouwen van hun buren, de Oostgoten en de Westgoten, en hadden kinderen met hen. Die kregen dan ook hun typerende erfelijke bloeddorst-ziekte mee.

- De pluraliteit van hun verschijningen, Geermanische typen (bijv. Cheney) en andere typen (bijv. Bush) was bepalend voor hun kracht, de machtsorganen in Europa en later in Amerika te infiltreren en verregaand over te nemen, nadat ze vanaf de grote volksverhuizing, vanaf 1376 nC, in kleine groepen Europa binnengestroomd waren, Geermanische en andere typen, beiden met dezelfde binnenstructuren en de drift, jacht te maken op posities, waar ze hun erfelijke extreemsadisme, hun bloeddorst, goed verhuld konden uitleven). -

-  Zo’n selectief dodende virus te maken is een beetje moeilijk. Maar deze mensen met de ziekte van de lustmoordenaar waren daarmee bezig. Doorgaan daarmee kan hun kopstukken nu de kop kosten.

Zo hebben wij vandaag achter de schermen een patsituatie. Klokkenluiders zijn nu minder bedreigd.

 

2002 werd Pim Fortuyn nog door het Askinasi-machtssysteem vermoord. De Zwarte Piet kreeg Pieter Volker van der Graaf, waarschijnlijk een Monarch-Slaaf. Hij werd de officiële zondebok. De tweede schutter was op de video van de bewakings-camera te zien. Daarom verdwenen de banden uit die camera spoorloos. Vandaag spreekt niemand meer daarvan.  Vandaag, na 2007, zou zo’n moord voor het Askinasi-machtssysteem  en de Askinasi-Sado-Zombies erg riskant zijn.  Het kan hen de kop kosten.   Benutten wij dus de patsituatie, om het kwade machtssysteem grondig te beschrijven en een gerichte veiligheids-politiek op te bouwen.  www.IQ.jaaaa.net

www.IQ.jaaaa.net

 gepland door machtige Sado-Zombies,

bekende  miljardairs  van  de  Askinasi - Clan.

Hongerdood-oorlog! Ze willen de planeet Aarde voor zich.